Przejdź do treści
Strona główna » Specjalizacje » Obsługa prawna przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców

doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
pomoc prawna w organizacji przedsięwzięć gospodarczych,
opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
opracowywanie i opiniowanie umów pod kątem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów klienta,
zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi i organami administracji publicznej,
prowadzenie negocjacji i rozmów mediacyjnych w imieniu klienta,
doradztwo w zakresie problematyki prawa zamówień publicznych,
wykonywanie badań formalno-prawnych typu due dilligence