Przejdź do treści
Strona główna » Specjalizacje » Prawo bankowe

Prawo bankowe

reprezentacja klientów przed organami bankowymi oraz sądami w zakresie umów kredytowych, w tym umów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego,
analiza, opiniowanie umów zawieranych z bankami, instytucjami finansowymi i parabankami,
przygotowywanie reklamacji, odwołań i skarg związanych z niewłaściwą realizacją umów kredytowych,
reprezentacja klientów w sporach sądowych z instytucjami bankowymi oraz parabankowymi,
prowadzenie postępowań związanych z upadłością konsumencką