Przejdź do treści
Strona główna » Specjalizacje » Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

prowadzenie spraw klientów w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw o charakterze administracyjnoprawnym,
sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych,
analiza i opiniowanie aktów prawnych,
udział w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę,
udział w postępowaniach związanych ze zmianą przeznaczenia zagospodarowania terenu,
udział w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej,
zastępstwo prawne w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym