Przejdź do treści
Strona główna » Specjalizacje » Windykacja należności

Windykacja należności

świadczenie pomocy prawnej na etapie przedsądowym, sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnego związanym z dochodzeniem od dłużnika wierzytelności,
windykacja należności z tytułu zaległych i nieopłaconych faktur,
kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty należności,
reprezentacja klientów w sprawach o wyjawienie majątku,
prowadzenie spraw związanych z uznaniem czynności prawnej jako bezskutecznej wobec wierzyciela (skarga pauliańska),
zabezpieczenie interesów wierzyciela w procesie zawierania umów