Przejdź do treści
Strona główna » Zasady współpracy

Zasady współpracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie zawartych umów o stałą obsługę prawną lub
o wykonanie konkretnego zlecenia. Wynagrodzenie i inne warunki świadczenia pomocy prawnej ustalane są indywidualnie z klientem w oparciu o charakter sprawy, zakres zlecenia, stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy.

Wynagrodzenie z tytułu świadczonej pomocy prawnej oraz sposób jego płatności ustalane są w taki sposób, aby nie stanowiły przeszkody w dochodzeniu przysługujących klientom praw. Kancelaria jednocześnie przewiduje różne sposoby płatności wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie godzinowe, ryczałtowe, wynagrodzenie za sukces tzw. success fee oraz wynagrodzenie skalkulowane w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 265).