Przejdź do treści
Strona główna » Specjalizacje » Prawo spółek i prawo korporacyjne

Prawo spółek i prawo korporacyjne

kompleksowa obsługa prawna podmiotów korporacyjnych,
tworzenie ładu korporacyjnego i dbałość o jego przestrzeganie,
zakładanie spółek prawa handlowego,
reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, sądami polubownymi w tym przed Wydziałem Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego,
przekształcenia, łączenie i podział spółek prawa handlowego,
przygotowywanie i prowadzenie zgromadzeń wspólników, sporządzanie projektów uchwał organów spółek,
postępowania likwidacyjne, procesy układowe i upadłościowe