Przejdź do treści
Strona główna » Specjalizacje » Prawo karne, karnoskarbowe i wykroczeniowe

Prawo karne, karnoskarbowe i wykroczeniowe

reprezentacja klientów w postępowaniu przygotowawczym w sprawach prowadzonych m.in. przez Prokuraturę i Policję,
obrona klientów w sprawach karnych, karnych gospodarczych, karnych skarbowych oraz w sprawach o popełnienie wykroczenia,
sporządzanie pism procesowych, zażaleń, apelacji, kasacji, prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia,
reprezentacja w postępowaniu wykonawczym,
przygotowywanie wniosków o zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w jej wykonaniu, o wydanie wyroku łącznego,
reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych,
udział w negocjacjach i mediacjach