Przejdź do treści
Strona główna » Specjalizacje » Prawo cywilne i rodzinne

Prawo cywilne i rodzinne

pomoc prawna w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, zniesienie współwłasności oraz ubezwłasnowolnienie,
pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku oraz zachowek,
pomoc prawna z zakresu prawa rzeczowego, w tym o zniesienie współwłasności rzeczy, wydanie rzeczy, służebności, zasiedzenie,
pomoc prawna z zakresu prawa zobowiązań, w tym spraw o zapłatę,  odszkodowanie i zadośćuczynienie, wykonanie umowy,
opiniowanie projektów umów,
opracowanie i opiniowanie projektów pism procesowych,
reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych,
kompleksowa reprezentacja w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym