Przejdź do treści
Strona główna » Specjalizacje » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy,
przygotowywanie regulaminów wynagradzania, pracy, premiowania, innych wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy,
doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,
reprezentacja pracodawców i pokrzywdzonych pracowników w sporach sądowych,
reprezentacja ubezpieczonych w sprawach sądowych w zakresie ubezpieczeń społecznych,
udział w procesie negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym w zakresie objęcia pracowników pakietem socjalnym oraz układem zbiorowym pracy,
pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
uzyskiwanie zezwoleń na wykonywanie przez cudzoziemców pracy w Polsce